Horozović d.o.o.

Drvna Industrija Horozovic je  regionalni lider u preradi drveta i proizvodnji drvnih elemenata, finalnih proizvoda i poluproizvoda, te preradi nusproizvoda.