Proizvodi Horozović d.o.o.

Proizvodni program kompanije Horozović d.o.o. obuhvata paletu proizvoda od visoko kvalitetne bukve namjenjenih drvnoj industriji i industriji namještaja . Te proizvodnju visoko kvalitetnog bukovog peleta.Dostupnost kvalitetne sirovine omogućava kontinuitet proizvodnje a stalno ulaganje u tehnologiju i mašine omogućava stalni rast produkcije.oizvodnog procesa, u nastojojanju da i dalje bude vodeće ime u svom segmentu prerade drveta.

U našim proizvodnim pogonima proizvodimo isključivo bukov pelet. Tokom nekoliko godina na osnovu reputacije kod korisnika možemo sa pravom reći da je naš pelet trenutno vjerovaton najkvaliteniji pelet koji možete nabaviti u BiH a i šire. Konstantan rast potražnje i nepostojanje reklamacija i žalbi korisnika…
Drvene tiple, čepovi za spajanje pločastog i drugog namještaja pri proizvodnji i montaži mali su ali jako bitan element u drvnoj industriji i industriji namještaja.
Drvene pločice-keksi, koriste se takođe kod proizvodnje pločastog i drugog namještaja za ojačavanje spojeva i ljepljenih tačaka.
Page 1 of 2