Certifikat kao zaslužena potvrda kveliteta. 

U našim proizvodnim pogonima proizvodimo isključivo bukov pelet. Tokom nekoliko godina na osnovu reputacije kod korisnika možemo sa pravom reći da je naš pelet trenutno vjerovaton najkvaliteniji pelet koji možete nabaviti u BiH a i šire. Konstantan rast  potražnje i nepostojanje reklamacija i žalbi korisnika daje nam za pravo kad tvrdimo da proizvodimo samo najbolje.